20 de juliol de 2016

La Pintora Tolkin Sakbayeva amb la seva obra