22 d’agost de 2015

2015 Festa Major de Gracia. Jocs infantils.

Jocs infantils. Curses de sacs. Trencar l'olla. Com sempre els jocs tradicionals... aquest any també els pares.
                                        Festa major. Com sempre els jocs tradicionals... aquest any també els pares.

Trencar l'olla
...o el pal trencat.
Jocs Infantils


Jocs infantils.
Jocs infantils.
Jocs infantils.
Jocs infantils.
Curses de Sacs
Curses de Sacs