7 de maig de 2017

Xerrada a l'AVVAAPSJ: Qué és la vexil lologia


Perquè en una bandera hi ha els color que hi ha? perquè les ratlles son horitzontals? i no verticals? o encara més, perquè hi ha ratlles? Aquestes preguntes i moltes altres curiositats ens les contestan en Sebastià Herreros i en Dani Garrido, de l’Associació Catalana de Vexil•lologia, en la xerrada al local de l’Associació del Passeig de Sant Joan.